Opensource software

Opensource software, veel mensen zullen ervan gehoord hebben, maar hoeveel mensen weten ook wat het betekent? Vaak klinkt het erg technisch en is het moeilijk voor mensen te begrijpen wat het nou werkelijk inhoudt. Toch is het ook mogelijk om uit te leggen wat opensource software is zonder te veel technische taal te gebruiken.

Opensource software – een introductie

opensource

Programma’s bestaan uit twee onderdelen: de software en de broncode. De software is datgene wat gedraaid wordt op een computer. De broncode is waar het programma in geschreven is. Van de meeste programma’s krijgen de klanten alleen de software, de broncode is niet nodig voor het draaien van het programma. De broncode is in het bezit van het bedrijf die het programma ontwikkelt heeft. Zij zijn dan ook de enige die er toegang tot hebben en het programma kunnen aanpassen. Bij opensource software is de broncode wel bijgeleverd bij de software. Dit betekent dat het toegankelijk is voor iedereen en iedereen die de kennis heeft om het aan te passen, kan het aanpassen.

Opensource software bestaat al lang en is gebaseerd op de tijd dat computers nog maar net bestonden. Toen was de technologie van computers en programma’s nog erg nieuw en waren er weinig mensen die de kennis hadden om ze te gebruiken. Daarom deelden de mensen die het wel konden alle informatie met elkaar, om elkaar te helpen programma’s verder te ontwikkelen. Dit veranderde in de jaren ’70 toen de broncode niet meer meegeleverd werd. Hierdoor ontstonden er groepen en hackers die software gingen ontwikkelen die wel vrij gedeeld kon worden.

Opensource software – de voordelen

Het idee van opensource software is dat gebruikers ook medeontwikkelaars zijn van de software. Zij kunnen de software aanpassen en het zo maken zodat het beter past bij wat zij willen hebben als product. Software wordt eerder vrijgegeven dan andere software, omdat de ontwikkelaars al in een vroege fase de reactie van gebruikers willen hebben, zodat er dan al aanpassingen gemaakt kunnen worden om het product zo te maken zoals de doelgroep het wil hebben. Vaak bestaan er twee versies van de software, een versie die stabiel is en goed werkt en een versie waar nieuwe dingen op worden uitgeprobeerd. Deze tweede versie wordt dan de béta-versie genoemd.

Het grote voordeel van opensource software is dat de structuur van de ontwikkeling van de software anders is dan bij gewone software. Bij gewone software bepaald het management van een bedrijf hoe een programma eruit komt te zien en is het voor een klant erg moeilijk software aan te passen aan de eigen wensen. Bij opensource software werkt het eigenlijk andersom. Alhoewel het idee vaak wel door een bedrijf bedacht wordt, zij het de klanten die uiteindelijk bepalen hoe een programma eruit komt te zien. Door de vele feedback mogelijkheden en ook de mogelijkheden om zelf aanpassingen te maken, wordt er een programma gemaakt zoals de klanten willen dat het programma is.

Opensource programma’s zijn vaak goedkoper dan normale software of zelfs gratis. Bij gewone software is de broncode geheim, dus om dat programma te kunnen krijgen is de klant verplicht om het te kopen en dat zorgt ervoor de er meer geld voor gevraagd kan worden. Omdat het doel van opensource software meer klantgericht is en de broncode aan te passen is door iedereen, is het vaak ook voor een klein bedrag of zelfs gratis te verkrijgen.

Opensource software – in de praktijk

Voorbeelden van opensource software zijn bijvoorbeeld Linux, Mozilla Firefox en OpenOffice. Zowel Linux en OpenOffice bieden alternatieven voor vaak dure programma’s die standaard aangeboden worden. Omdat er op die markt vaak weinig aanbod is en mensen wel besturingsprogramma’s en tekstverwerkers nodig hebben, bieden de opensource software goede alternatieven die veel minder geld kosten. Alhoewel de gemiddelde persoon niet in staat zal zijn zelf de broncode aan te passen, staan de producenten van de opensource software wel meer open voor feedback omdat de producten meer klantgericht zijn dan bij gewone software.

Opensource software is dus software waarbij niet alleen de software wordt aangeboden aan klanten, maar ook de broncode. Dit geeft de mogelijkheid om programma’s aan te passen. Ook zijn de producenten van de opensource software gericht op de klanten en wat hun behoeften zijn, waardoor klanten medeproducten van de programma’s worden. Dit betekent vaak dat opensource software een klantgericht en goedkoop alternatief vormen voor normale software.

Met vriendelijke groet,

Het opensource webteam

Drupal

Drupal is een programma waarmee onder andere websites en applicaties gemaakt kunnen worden. De software biedt duizenden modules en templates waarmee eindeloos gevarieerd kan worden en heeft een gebruiksvriendelijk CMS (Content Management Systeem) dat het mogelijk maakt om website(s) te beheren. Drupal – open source software voor website ontwikkeling Drupal bestaat uit zogenaamde “open source software”. … Continue reading